Tapen

Er zijn vele stromingen te onderscheiden binnen het tapen- bandageren. In principe is het bedoeld om de belastbaarheid van de sporter- ster te vergroten. Intussen hebben de soorten materialen een vlucht genomen. Dat komt vanwege de vele toepassingsmogelijkheden.

De sporttape wordt in het algemeen gebruikt om de eindbeweging van een bepaald gewricht te beperken. De maximale uitslag in één of meerdere richtingen. Je bent door je enkel gezwikt en na het herstel wil je weer gaan hardlopen. De belastbaarheid is nog niet volledig en dus is een tapering voor die beweging gewenst. De loopbeweging mag echter niet belemmerd worden. (Plaatsen en afwikkelen van de voet). Zijwaarts wordt de voet nu gesteund door de tape. Zo zijn er vele mogelijkheden om bewegingen te beperken cq te ondersteunen. Niet alleen bewegingsuitslagen kunnen zo beperkt worden maar ook spieren ondersteund . Zo kan je bv een kuitspier "ophangen" met tape/ bandage om deze te ontlasten. Een sporter/ster kan zo eerder weer beginnen met sporten.

De al eerder genoemde functieonderzoeken moeten uitwijzen;

  • Hoe een gewricht gesteund moet worden
  • Welke beweging gesteund moet worden
  • In hoeverre een spier geholpen moet worden

Bandages hebben niet alleen een mechanische werking zoals boven omschreven. Ze hebben ook een neuroreflectoire werking. Deze is minstens zo belangrijk. De huid is een zeer belangrijk zintuig voor prikkeloverdracht. Onder een bandage is de spanning in de spieren groter en de prikkeldrempel lager. Vanuit een huidprikkel (bandage) worden belangrijke reflexen opgewekt. Een simpel stukje tape vlak onder de elleboog (wel op de juiste manier geplaatst), geeft een huidprikkel bij het draaien van de onderarm. De reflex die ontstaat is een "niet verder dan dit punt" opdracht vanuit de hersenen. Een dergelijk stukje tape wordt vaak geplaatst bij mensen die last hebben van een tennis- en/ of golfelleboog.

Naast bovengenoemde effecten is er ook nog een psychologisch effect. Er zijn voetballers die niet goed kunnen spelen als zij geen kniebandage/ -brache om hebben. Volleyballers hebben vaak tape om hun zeer gezonde vingers. Niet ter voorkoming van zaken maar omdat zij zich er erg prettig bij voelen. Mits er geen enkele belemmering in de specifieke sportbewegingen ontstaat, kan een dergelijk bandage uitstekend in mentaal opzicht werken.

Zo kunnen tapes/ bandages ook onderverdeeld worden in;

  • Preventieve bandages (als extra bescherming, bij grote krachten, top belastingen, terrein omstandigheden, enz)
  • Therapeutische bandages (beweging herinnering, verbetering van de doorbloeding, warmte, constant masserende werking)
  • Nazorg bandages (vroegere blessures, te grote beweging uitslagen van gewrichten, verminderde coördinatie, houding verandering, enz)

Om deze klachten op verschillende manier kunnen behandelen tapen we volgens verschillende tapemethodes namelijk:

  • McConnel;
  • Functioneel tapen;
  • Klassiek tapen;
  • Kinesiotaping.