Ouderen

Door de toenemende vergrijzing hebben steeds meer ouderen hulp en zorg nodig. Het liefst in hun eigen vertrouwde thuissituatie.

Fysiotherapie in de thuiszorg reageert op deze vergrijzing en dat mensen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De fysiotherapie richt zich op de kwetsbare ouderen, chronisch zieken en terminale patienten.

Het doel is om de patient zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in de eigen leefomgeving te laten functioneren. De fysiotherapeut richt zich op factoren als behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven.

Er is ook aandacht voor de rol van de mantelzorger. Hoe is het bijvoorbeeld met de balans tussen de belasting van de zorg en de persoonlijke belastbaarheid van de mantelzorger.

Er wordt intensief samengewerkt met de thuiszorg en ergotherapie om de zorg voor de patient zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen.