Hart in Beweging (HIB)

Sporten in de buurt Bij ruim 200 HIB-organisaties (HIB=Hart in Beweging) verspreid over het land doen mannen en vrouwen van alle leeftijden aan sport en beweging.

Sporten en bewegen kan in kleine en grote groepen, maar ook individueel. Er is een breed aanbod. Momenteel is het rooster:
woensdag van 18.00 u - 19.00 u en van 19.00 u - 20.00 u en donderdag van 18.30 u - 19.30 u.
Informatie HIB Berkelland 06-30206646.
De lessen worden gegeven in de gymzaal 't Simmelink' Ketterinksteeg 2d Eibergen

Bewegen met hartaandoening                                      
Een hartinfarct of een andere hartaandoening verandert je leven enorm.

  • Je moet meer gaan bewegen
  • Je mag niet meer roken
  • Je mag geen vet voedsel eten
  • Je mag niet te veel zout gebruiken
  • Je moet regelmatig voor controle naar de cardioloog of huisarts
  • Je bloeddruk en cholesterol moeten regelmatig worden gecheckt

Kortom: je moet van alles en je mag weinig...

De Hart&Vaatgroep is er in geslaagd om, samen met andere deskundigen, een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Zo mag je meer en moet je niet zo veel. Je mag sporten, je mag ‘lekker' eten en je mag plezier hebben.

Maar je moet wel naar je lichaam (leren) luisteren. Herkennen wat wel en niet goed voor je is. Zoveel mogelijk in beweging blijven, naar de post wandelen, als het kan traplopen en weer lekker sporten en bewegen. Gezond bewegen vermindert de kans op hart- en vaatproblemen. Het verbetert uw conditie. Het geeft u zelfvertrouwen. En het is nog leuk ook.

Sporten en bewegen onder deskundige begeleiding
Bij De Hart&Vaatgroep gebeurt sporten en bewegen onder deskundige begeleiding. Dit is een geruststellende gedachte. Je weet dan zeker dat er rekening wordt gehouden met je aandoening en dat het beweegaanbod wordt afgestemd op uw mogelijkheden.

Weer (gaan) sporten
In de eerste fase na de revalidatie van de hartpatiënt zijn sportgroepen van de Hart&Vaatgroep in feite de enige mogelijkheid tot spel- en sportbeoefening. Het ontbreken van sportvaardigheid is vaak een drempel om zich aan te melden bij bestaande, reguliere sportverenigingen. Bovendien besteden deze meestal niet voldoende zorg aan specifieke veiligheidsmaatregelen, die toch wel van belang zijn voor de ex-hartpatiënten. Zij behoren immers tot een groep mensen met een verhoogd risico!

Enkele duizenden ex-hartpatiënten ervaren tijdens hun wekelijks sport- of zwemuurtje niet alleen dat sporten goed is voor de lichamelijke conditie, maar ook beleven zij daarbij veel plezier in het spel. Tijdens het sporten is het tevens van belang dat iedere deelnemer voor zichzelf het spel moet kunnen onderbreken, zonder spelbreker te zijn, of zich zo te voelen t.o.v. zijn medesporters. Hij dient zelf zijn grens te bepalen tot hoever hij tijdens het sporten kan gaan. Hij bouwt dus zelf zijn eigen "prestatieniveau" op, waardoor zijn angsten min of meer naar de achtergrond worden geschoven. Dit heeft tot gevolg dat zijn zelfvertrouwen niet alleen tijdens het sporten, maar ook in het algemeen toeneemt. Op deze wijze kan hij zonder angsten zijn plaats in de maatschappij hervinden en daarin weer nuttig bezig zijn.

Sporten en hartslag
Het hart is in feite een holle spier, ongeveer zo groot als een vuist en gevuld met bloed. De taak van het hart is om bloed door het lichaam te pompen. Het bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen, dat als brandstof dient voor alle spieren en organen in het lichaam.

Hoe hoog mag de hartslag zijn tijdens het sporten?
Bij een gezonde volwassene trekt het hart in rust ongeveer 60 tot 70 keer per minuut samen. In diepe rust kan er een hartslag zijn van 50 tot 60 slagen per minuut. Tijdens inspanning kan dat oplopen tot 160 tot 200 keer per minuut. Dit is geen probleem mits de hartslag geleidelijk oploopt en ook weer geleidelijk afzakt. Voor een piekbelasting wordt een hartslag gehanteerd van 220 minus de leeftijd. Voor iemand van 35 wil dat zeggen dat de maximale hartslag 185 is.

Hoe hoog de hartslag mag worden tijdens het sporten hangt af van het doel van de training. Wilt u alleen uw conditie bijhouden dan is trainen op een hartslagniveau van 40-65% van die maximale hartslag voldoende. Trainen met deze intensiteit geeft de meeste gezondheidsbevorderende effecten, indien deze vaak worden uitgevoerd. Een intensieve inspanning is daarvoor niet nodig. Een training om de conditie op te voeren wordt doorgaans uitgevoerd op 65 tot 75% van de maximale hartslag, waarbij topsporters trainen met kortdurende intervallen die kunnen oplopen naar 95% van de maximale hartslag.

Hartslag, sporten en hartpatiënten
Voor hartpatienten kan een andere maximale hartslag gelden; uw arts kan u hierover informeren. Belangrijk is dat sporten verantwoord gebeurt. Stichting Hart In Beweging (HIB) organiseert beweegactiviteiten voor hartpatiënten die willen sporten onder begeleiding. Bij HIB-organisaties, verspreid over het land, kan men meer informatie krijgen over trainingsopbouw en andere zaken waarop men moet letten.

Bewegen, waarom en hoeveel?
Regelmatig bewegen is goed voor uw gezondheid. U voelt zich een stuk prettiger als u regelmatig in beweging bent. Bewegen is goed voor hart- en bloedvaten:  

  • Bewegen verhoogt uw goede HDL-cholesterol
  • Bewegen verbetert de doorbloeding
  • Bewegen verbetert uw hartfunctie

Hoeveel bewegen is gezond?
Er bestaat een Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Deze norm gaat uit van "gezonde" mensen en verschilt per leeftijdsgroep:

Onder de 18 jaar
Dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).

Vanaf 18 jaar
Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.

Wat is matig intensief bewegen?
Het begrip ‘matig intensief' gaat uit van ons energieverbruik in rust, de METabolic equivalent (MET). Onze MET-waarde in rust is 1. Voor volwassenen geldt dat matig intensief bewegen overeenkomt met een MET-waarde tussen 4 en 6,5.

Bewegen met een hart- of vaatziekte
Veel mensen met een hart-of vaatziekte of een verhoogd risico daarop (bijv. familiaire hypercholesterolemie of diabetes (suikerziekte)) bewegen te weinig. Bewegen heeft een positief effect op het ziekteverloop van veel aandoeningen en speelt een belangrijke rol in het voorkomen van deze aandoeningen. Voor iedereen geldt dat het bewegen of sporten verantwoord moet zijn. Op deze site kunt u meer lezen over bewegen met een hart- of vaatziekte.

Activiteit                                          MET-waarde
Rust (liggen, zitten)                              1.0
Autorijden, computeren                        2.0
Wandelen, 4 km/uur                             3.0
Wandelen, 5 km/uur                             4.0
Fietsen 10-12 km/uur                           5.0
Fietsen 16 km/uur                                6.5
Zwemmen (crawl) 1km/uur                   5.0
Zwemmen (crawl)  3km/uur                20.0
Rennen/joggen                                    8.0

De Borgschaal: hulpmiddel bewegen

Het gebruik van de Borgschaal door hartpatiënten
De Borgschaal is een handig hulpmiddel om op een prettige  en verstandige manier te kunnen bewegen. Lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid. Dat geldt voor alle mensen, maar zeker ook voor u als hartpatiënt. Dagelijks een half uur matige tot redelijk zware lichaamsbeweging kan de risico's op hart- en vaatziekten of de terugkeer van klachten aanzienlijk verminderen. Hoe intensief de dagelijkse portie lichaamsbeweging kan zijn, verschilt per persoon. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen grenzen. Wat de ene persoon zwaar vindt is voor iemand anders een fluitje van een cent.

Alle begin is moeilijk
Het kan lastig zijn om bijvoorbeeld na een infarct of een hartoperatie weer te gaan bewegen. Misschien bent u onzeker over wat u nog kunt als hartpatiënt. Maar het kan het ook zijn dat u juist wat te overmoedig bent en te hard van stapel loopt. Die onzekerheid is niet verwonderlijk, omdat het niet gemakkelijk is om te weten wat u nu precies moet gaan doen. En om te weten hoe intensief u moet bewegen om er effect van te ondervinden, zonder té veel te willen. Indien u onder behandeling bent van een cardioloog of fysiotherapeut, kunnen zij u hierover adviseren. Daarnaast zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar die u ondersteuning kunnen bieden.